Uppfödning

 

 

           

 

       

 

 

Nallebkörnen´s Charming Coleén & 
NUCH SUCH Nallebjörnen´s Cupidon Af Bolero

 

Vi som innehar Kennel Nallebjörnen är Tommy & Katrin. Vi bor i en liten by som heter Lyckan uppe i Lappland. Vi har som förutsättning att ta fram rastypiska och friska individer i vårat avelsarbete, med tonvikt på bra temperament.

Vi har levt med Newfoundlandshundar, dessa underbara hundar sedan i början av 1980 talet. Första valpkullen föddes i början av 1990 talet. Vi har byggt upp två tiklinjer med det gamla Finska / Holländska blodet som grund. Men för tillfället har vi inga Newfoundlandshundar. 

Bearded Collie, med sin härliga livsglädje kom in i våra liv våren 2004. SE UCH NO UCH Nallelandets Yellow-Bell var den som tog oss med storm & hennes dotterson SE UCH NO UCH Nallebjörnen's Victory In Thyme "Emil" & hennes dotter SE UCH NO UCH Nallebjörnen's Unforgettable Girl "Molly"är de som blivit Champion på hennes linjer.

 

We who hold Kennel Nallebjörnen are Tommy & Katrin. We live in a small town called Lyckan up in Lappland. We have the prerequisite of developing racial and healthy individuals in our breeding work, with emphasis on good temperament.

We have lived with Newfoundland dogs, these wonderful dogs since the early 1980's. The first puppy litter was born in the early 1990s. We have built up two lines with the old Finnish / Dutch blood as a basis. But for the moment we have no Newfoundland dogs.

Bearded Collie, with her lovely life joy, came into our lives in the spring of 2004. SE UCH NO UCH Nallelandets Yellow-Bell was the one who took us by storm & her daughters son SE UCH NO UCH Nallebjörnen’s Victory In Thyme "Emil" & her daughter SE NO NO UCH Nallebjörnen’s  Unforgettable Girl "Molly" are those who have become Champion on her lines.

 

 

Nallebkörnen´s Charming Coleén & 
NUCH SUCH Nallebjörnen´s Cupidon Af Bolero

 

Copyright © 2000 Kennel Nallebjörnen.